ERP Kurumsal Kaynak Planlama

ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına gelen "Enterprise Resource Planning" sözcüklerinin kısaltmasıdır. ERP, işletmelerin temel iş süreçlerini tek bir platformda birleştiren ve otomatikleştiren bir yazılım sistemidir.

ERP sistemleri, işletmelerin aşağıdaki iş süreçlerini yönetmesine yardımcı olur:
 • Finans ve muhasebe
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Üretim yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
ERP sistemleri, işletmelerin aşağıdaki faydaları elde etmesine yardımcı olur:
 • Veri bütünlüğü: ERP sistemleri, işletmelerin verilerini tek bir yerde toplar ve tutar. Bu, işletmelerin daha doğru ve tutarlı kararlar almasına yardımcı olur.
 • Verimlilik: ERP sistemleri, işletmelerin iş süreçlerini otomatikleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Rekabet avantajı: ERP sistemleri, işletmelerin daha verimli ve rekabetçi olmasını sağlar.
 • ERP sistemleri, işletmelerin her boyutundan ve sektörden kullanılabilir. Küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeler için ERP sistemleri mevcuttur.
ERP sistemlerinin yaygın olarak kullanılan modülleri şunlardır:
 • Finans ve muhasebe: Bu modül, işletmelerin finansal verilerini yönetmesine yardımcı olur. Bu verilere, gelirler, giderler, varlıklar, borçlar ve nakit akışı gibi veriler dahildir.
 • Tedarik zinciri yönetimi: Bu modül, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerini yönetmesine yardımcı olur. Bu süreçlere, tedarik, stok yönetimi, üretim ve dağıtım gibi süreçler dahildir.
 • Üretim yönetimi: Bu modül, işletmelerin üretim süreçlerini yönetmesine yardımcı olur. Bu süreçlere, üretim planlaması, üretim yönetimi ve kalite kontrol gibi süreçler dahildir.
 • İnsan kaynakları yönetimi: Bu modül, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini yönetmesine yardımcı olur. Bu süreçlere, bordro, işe alım, performans yönetimi ve eğitim gibi süreçler dahildir.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM): Bu modül, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesine yardımcı olur. Bu süreçlere, müşteri kaydı, satış fırsatları yönetimi, müşteri hizmetleri ve destek gibi süreçler dahildir.
ERP sistemleri, işletmelerin iş süreçlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olan önemli bir araçtır. ERP sistemlerini kullanan işletmeler, maliyetleri düşürebilir, satışları artırabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.