E-İrsaliye E-Fatura E-Arşiv

E-İrsaliye, kağıt irsaliyenin elektronik ortamda düzenlenen halidir. Satışı gerçekleştirilmiş veya satılmak üzere olan malın bir adresten başka bir adrese gönderimi için düzenlenir. e-İrsaliye, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen formatta ve standartlarda düzenlenir.

E-Fatura, kağıt faturanın elektronik ortamda düzenlenen halidir. Mal veya hizmet satışı, kiralama, teslim gibi ticari faaliyetlerin belgelendirilmesinde kullanılır. e-Fatura, GİB tarafından belirlenen formatta ve standartlarda düzenlenir.

e-Arşiv Fatura, kağıt faturaya alternatif olarak kullanılan bir fatura türüdür. e-Fatura ile aynı niteliklere sahip olan e-Arşiv fatura, kağıt çıktısı alınmadan elektronik ortamda saklanabilir ve ibraz edilebilir.

e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv fatura, işletmelerin dijital dönüşümüne katkıda bulunan önemli uygulamalardır. Bu uygulamalar, işletmelerin maliyetlerini düşürmesine, verimliliğini artırmasına ve rekabet gücünü geliştirmesine yardımcı olur.

e-İrsaliye ve e-Fatura arasındaki farklar
  • e-İrsaliye, sevk irsaliyesi olarak kullanılırken e-Fatura, mal veya hizmet satışı, kiralama, teslim gibi ticari faaliyetlerin belgelendirilmesinde kullanılır.
  • e-İrsaliye, GİB tarafından belirlenen formatta ve standartlarda düzenlenirken e-Fatura, UBL-TR formatında düzenlenir.
  • e-İrsaliye, alıcıya GİB tarafından iletilirken e-Fatura, alıcıya GİB tarafından veya faturayı düzenleyen mükellef tarafından iletilebilir.
e-Arşiv Fatura ve e-Fatura arasındaki farklar
  • e-Arşiv fatura, kağıt çıktısı alınmadan elektronik ortamda saklanabilir ve ibraz edilebilirken e-Fatura, kağıt çıktısı alınmak zorundadır.
  • e-Arşiv fatura, UBL-TR formatında düzenlenirken e-Fatura, UBL-TR formatında düzenlenebilir.
e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv faturanın faydaları
  • Zaman ve maliyet tasarrufu: e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv fatura, kağıt faturalara göre zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
  • Veri güvenliği: e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv fatura, kağıt faturalara göre daha güvenlidir.
  • Verimlilik: e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv fatura, işletmelerin verimliliğini artırır.
  • Rekabet avantajı: e-İrsaliye, e-Fatura ve e-Arşiv fatura, işletmelere rekabet avantajı sağlar.